Skip to main content

Hội nghị tập huấn về Luật Hợp tác xã, Tổ hợp tác; tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ môi trường

Sáng ngày 12/10/2021 Hội LHPN huyện Chi Lăng phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Hợp tác xã, Tổ hợp tác; tuyên truyền về Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ môi trường cho 100 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn xã Bằng Mạc .

Ảnh: Hội nghị tập huấn tuyên truyền

Qua buổi tập huấn đã giúp các đại biểu nắm bắt, hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển HTX hiện nay. Cũng như tìm hiểu kỹ hơn về Luật HTX năm 2012; các cơ chế chính sách của tỉnh, cũng như chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong từng giai đoạn… Đồng thời giúp nâng cao nhận thức về cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng NTM , nâng cao nhận thức về việc xóa bỏ phân biệt đối xử về giới tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong PTKT - XH, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình đến toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn xã Bằng Mạc

Linh Thị Hoàn (Tư pháp – Hộ tịch)