Skip to main content

Khai mạc Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Sáng 04/8/2021, Ban CHQS xã Bằng Mạc tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Trung – Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐNVQS xã; có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Năm – Trợ lý dân quân Ban CHQS huyện Chi Lăng; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã, cán bộ công chức xã và 52 đồng chí DQTV.

Đồng chí Hoàng Văn Trung  phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Huấn luyện theo phương châm “ cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Quá trình huấn luyện, dân quân tự vệ thuộc các trung đội sẽ được học các nội dung về giáo dục chính trị, pháp luật về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, GDQPAN… Được tìm hiểu về vị trí chức năng, nhiệm vụ của lực lượng DQTV ; Được huấn luyện quân sự chung và huấn luyện kỹ - chiến thuật theo từng chuyên ngành. Được tìm hiểu cách sử dụng và cấu tạo của vũ khí. Huấn luyện xạ kích, thao tác hiệp đồng chiến đấu, huấn luyện chiến thuật, hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, hiệp đồng khẩu đội bắn các mục tiêu, hiệp đồng trung đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu….

Cùng với công tác khai mạc huấn luyện là lễ kết nạp 21 chiến sỹ mới vào Lực lượng Dân quân xã năm 2021.