Skip to main content

- Party:

+ Ông: Hoàng Văn Trung - Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND xã - SĐT: 0394919198

+ Ông: Nông Văn Kiên  - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã - SĐT: 0974316760

+ Ông: Hoàng Văn Thuật  - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch  HĐND xã - SĐT: 0352100499