Skip to main content

* Điều kiện tự nhiên

Xã Bằng Mạc là xã miền núi, nằm ở phía Tây của huyện Chi Lăng, cách trung tâm huyện 12km với tổng diện tích tự nhiên là: 2.225,56ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 1150,02 ha, đất phi nông nghiệp có diện tích 72,60 ha và đất chưa sử dụng có diện tích 1002,94 ha. Địa giới hành chính của xã được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Bằng Hữu, xã Gia Lộc;

+ Phía Nam giáp xã Vạn Linh và xã Hòa Bình;

+ Phía Đông giáp xã Thượng Cường;

+ Phía Tây giáp xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan.

Địa hình: Xã Bằng Mạc kéo dài theo hướng Đông - Tây gồm các dãy núi đá vôi xen các thung lũng. Độ cao trung bình khoảng 540m. Địa hình cao dần từ Đông sang Tây. Địa hình phân hóa thành 3 dạng chính:

+ Địa hình núi đá vôi có độ cao trung bình 500 - 550 m với nhiều đỉnh núi cao xen kẽ các thung lũng.

+ Địa hình núi đất với dãy đồi dạng bát úp.

+ Địa hình thung lũng chủ yếu phân bố ở giữa các dãy đồi đất và xen kẽ ở các khu vực núi đá vôi.

 Nhìn chung, địa hình của xã có sự phân hóa lớn, gồm nhiều dạng khác nhau nên có ưu thế đa dạng trong khai thác sử dụng vào các mục đích nông - lâm nghiệp.

Xã có tuyến đường huyện ĐH89 chạy qua, là điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa, tạo tiền đề cho phát triển mạnh về kinh tế - xã hội.

Điều kiện khí hậu và nguồn tài nguyên tự nhiên của xã thuận lợi cho trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện đã phần nào đáp ứng được sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và đời sống dân cư.

* Điều kiện xã hội

Trên địa bàn xã có 620 hộ, dân số 3.001 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc chính là dân tộc Tày chiếm 70%, dân tộc Nùng chiếm 29%, còn 1% dân tộc khác. Dân số sinh sống trên địa bàn xã chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện canh tác phụ thuộc vào thiên nhiên, hộ nghèo toàn xã là 61 hộ chiếm 9,84%, cận nghèo là 118 hộ chiếm 19,03 %. Tổng số lao động toàn xã tính đến tháng 6 năm 2019 là 1.780 người.

Nguồn lao động dồi dào, cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Đây là những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.