Skip to main content

Ông Hoàng Văn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - SĐT: 0394919198

Bà Triệu Thị Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã - SĐT: 0984418885

Ông Vy Đức Trung - Trưởng Công an xã - SĐT: 0327991611

Ông Hoàng Văn Mùa - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã - SĐT: 0865123112

Bà Nông Thị Huế - Công chức Văn phòng - Thống kê - SĐT: 0976328879

Ông Nông Văn Tơ - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - SĐT: 0972137389

Bà Linh Thị Hoàn - Công chức Tư pháp - Hộ tịch - SĐT: 0981733889

Bà Triệu Thị Ngọc Huyền - Công chức Địa chính  - SĐT: 0375171457

Ông Hoàng Văn Huỳnh - Công chức Văn hóa - Xã hội - SĐT: 0393903220