Skip to main content

Phụ nữ Bằng Mạc có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ Hội viên Phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng ngày 8/10/2021 chi hội Phụ nữ thôn Đông Quan giúp đỡ gia đình ông Nông Văn Ngọc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ là hội viên Phụ nữ do không may tối ngày 29/9/2021 chị đi soi cua đã bị chết đuối. Với tinh thần tương thân tương ái, trong nỗi đau mất mát của gia đình chi hội phụ nữ thôn Đông Quan đã vận động chị em tham gia giúp đỡ gia đình gặt lúa được 01 buổi có 20 chị em phụ nữ tham gia.

Ảnh: Hội viên giúp đỡ gặt lúa tại gia đình ông Nông Văn Ngọc - Thôn Đông Quan

Từ đó, tạo nên tinh thần đoàn kết giữa các hội viên, nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Linh Thị Hoàn (Tư pháp - Hộ tịch)