Skip to main content

Chiến dịch tiêm phòng vacxin Covid-19 diện rộng toàn dân xã Bằng Mạc

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 diện rộng trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2021. Vắc xin TỐT NHẤT là vắc xin ĐƯỢC TIÊM SỚM NHẤT. UBND xã đã tuyên truyền đến toàn thể nhân dân đến tiêm phòng đầy đủ theo kế hoạch (Ngày 30/9 và ngày 01/10/2021). Kết quả đạt được như sau:

+ Tổng số đối tượng đăng ký : 1509 người

+ Số được tiêm: 1030 người

+ Số hoãn tiêm: 37 người

+ Phản ứng sau khi tiêm không có

Ảnh: Tiêm phòng vacxin Covid-19 tại xã

Linh Thị Hoàn (Tư pháp – Hộ tịch)