Skip to main content

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHI LĂNG PHỐI HỢP VỚI HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chi Lăng, sáng ngày 11/10/2021, tại Hội trường UBND xã Bằng Mạc, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ Tướng phủ “về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” cho 100 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, các đồng chí chi hội trưởng chi hội nông dân, các hội viên tiêu biểu và các thành viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật của 06 đơn vị khu vực núi đá: Xã Gia Lộc, Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu, Vạn Linh và Y Tịch.

Báo cáo viên do đồng chí Vi Quang Chung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hoàng Thị Huế - Trưởng Ban Xây dựng Hội - Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, đã trực tiếp tập huấn chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và chuyên đề công tác hòa giải cơ sở và giải quyết khiếu nại tố cáo, thông qua Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ Tướng chính phủ. Tại Hội nghị, các học viên được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phổ biến về các nội dung trọng tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội như công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt tại chi hội, công tác củng cố kiện toàn, công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng… Về Quyết định số 81 các học viên được nghe các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải, nguyên tắc tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tổ chức điều hành hoạt động của câu lạc bộ Nông dân với pháp luật…

Ảnh: Hình ảnh tại hội nghị tuyên truyền

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội, đồng thời có thêm kiến thức trong công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình hiện nay. Qua đó vận dụng vào thực tế tại địa phương, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Hội, hòa giải viên cơ sở… góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

ST.Facebook Nông Dân Chi Lăng